Budżet NGO to wyjątkowe narzędzie stworzone specjalnie dla organizacji pozarządowych. 

Wyobraźcie sobie, że wasza organizacja odzyskuje 30% czasu który na codzień przeznacza na działania związane z rozliczaniem, przygotowywaniem sprawozdań, opisywaniem dokumentów, sprawdzaniem – odpowiadaniu sobie na pytania- ile ja właściwie mam na koncie. 

Uporządkowane finanse organizacji to większy spokój dla zarządu oraz całych zespołów. To więcej czasu i energii na realizację działań misyjnych i statutowych.


Aplikacja 2do2

Budżet organizacji jest narzędziem zintegrowanym z Aplikacja 2do2 – służącą monitorowaniu źródeł finansowania, automatyzacji rozliczeń finansów, wspiera współpracę koordynatorów- zarządów oraz księgowych wewnątrz organizacji. Połączenie tych dwóch narzędzi umożliwi koordynację i monitorowanie na bieżąco realizacji planowanego budżetu przez cały rok. 


Budżet NGO powstał w ramach projektu “3 sektor mierzy wysoko” realizowany przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko, we współpracy z Fundacją 2do2. Projekt dofinansowany został ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Komitet do spraw Pożytku Publicznego.

Dołącz do nas!

Nazwa zadania: 3 sektor Mierzy Wysoko.
Obszar tematyczny: 1. Systemowa poprawa zarządzania w organizacjach obywatelskich oraz wypracowywanie i wdrażanie standardów działania organizacji obywatelskich.
Wysokość środków: 231 000 zł.
Zadanie realizowane w latach 2023-2025
Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Budżet NGO


Budżet NGO powstał w ramach projektu “3 sektor mierzy wysoko” realizowany przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko, we współpracy z Fundacją 2do2.

Kontakt


516 680 168

2do2@mierzwysoko.org.pl

ul. Wolność 2
01-018 Warszawa